هاست لینوکس آلمان

Linux plan2

فضای حافظه 2 گیگابایت
کنترل پنل CPanel
نوع هارد SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed

Linux plan4

فضای حافظه 4 گیگابایت
کنترل پنل CPanel
نوع هارد SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed

Linux plan6

فضای حافظه 6 گیگابایت
کنترل پنل CPanel
نوع هارد SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed

Linux plan10

فضای حافظه 10 گیگابایت
کنترل پنل CPanel
نوع هارد SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed